siteindex plan 2

 

Musiktidningar

är ingen lönsam
affär för de flesta utgivare. Men entusiasm känner inga gränser - till en början, bara senare..

Musiker och musikskribenter lever under lyckliga ögonblick i symbios - energin i musiken spiller över i skriverier som spiller tillbaka.

Ett energifyllt kretslopp som jag haft förmånen att vara en del av, i många skepnader...

Ljud/

musik
tidn
.

Xtra.
- Clash

OPtion.
- Jon Hassell

Schlager/Slitz.
- Ebba Grön+
Dag Vag

Undergound. - Nomads

Base One.
- Freddie Wadling