^top

OffBEAT

[english]

 

Detta var det nya projektet från den engelska indiemusikbevakande journalisten framför andra -
Dave Henderson.

OffBEAT satsade större, var bredare, mer sammanhållen konceptuellt, men trots ett glassigare format låg fokus på den växande, och oftast modigare musiken mestadels utanför topplistorna.

Som efterföljare till Underground Magazine kändes OffBEAT både öppnare och mer mogen. Tyvärr hjälpte det föga att undertecknad stöttade med en kortis om THE LEATHER NUN. OffBEAT försvann så småningom även den.


Publicerat Nr 4-1988 (dec
)