^top

Underground

[english]

 

skapades av den engelska inflytelserika journalisten
Dave Henderson.

Han var en av den växande musikens viktigaste aktörer under 1980-talet, och liksom John Peel påverkade han musiken genom sin bevakning.

Dave fick stort inflytande genom sitt medarbetarskap i tidningen Sounds under flera år, men startade sin egen friyta med Underground Magazine för att täcka in mycket mer av det som hände än det som den etablerade pressen var villig att låta honom skriva om.

Även här i Sverige gällde samma villkor, Slitz specialavdelning Frontline sparkades ut tillsammans med undertecknad mot 80-talets slut.

Underground gjorde ett dödsrace under 15 månader men fick inte samma genomslag som OPtion. Delvis beroende på att tidningens tappade konstnadskontroll medförde ett självförbrännande liv april -87 till juni -88 där den mest fokuserade den brittiska independentscenen. Men den skrev om Nomads i Nr3 juni 87 i alla fall…

Publicerat Nr 3-1987 (juni
)


Daves nästa projekt blev OffBEAT