^top

Komputer för alla - startsida

Guide till spel/lek-o-lärtitlar

andra saker och ofta är så bra att de överlevt tidens ibland grymma tand...

KFA satte i regel aldrig ut namn på sina skribenter, förutom ett par med obestämbart skandinaviska namn.

Fem års produktion är lika svårt att överblicka för utomstående, som det är svårt att presentera för den som har producerat det.

Jag gör ändå ett försök att ta fram något av det kanske mest intressanta under perioden oktober 1998 - maj 2003.

KFA-sidorna består av följande sidor:
- Snabbguide till barnspel - i bokstavsordning
- Åldersindelad guide till barnspelen
- Översikt till några mer tidlösa nyheter
- Översikt till ett par ännu fräscha reportage
- En sorts favvosida med några höjdpunkter
- Innehållsindex i bokstavsordning

KFA ges ut av danska Bonniers (idag under annat namn) vilket sannolikt förklarar den annorlunda stavningen. Men alla som såg tidningen minns den därför, och naturligtvis även för en del pigga nyheter, läsvärda recensioner och artiklar.

Undertecknad var nyhetsredaktör, skribent och recensent från oktober 1998 till maj 2003.

KFA gavs ut med en dansk grundstomme av text som anpassades till en finsk, norsk och svensk edition. Sedan adderades lokala journalisters eget material. Successivt sänkte Bonniers kostnaderna genom att låta produktionsbolag ta över nationell anpassning. Ett sådant arbete kräver heltid och föll därmed naturligt bort i min mix av en större bredd på ämnesval och inte minst redan ingångna samarbeten med andra.

Merparten av det material som producerades under denna tid är idag föråldrat, ffa nyheterna såklart. Dock har jag valt att låta en del skrivet "återuppstå" här dels för att det fångar en tidsanda av IT-optimism, dels som bevis på att teknikutvecklingen rusar oss fartblinda, men också att en del nyheter, artiklar och recensioner kan ge upphov till leenden, ge lite tips eller enbart skapa en stunds förströelse - vilket är gott nog.

Minns dock att IT-intresse inte krävs - många av t.ex. lek-o-lär-programmen omskrivna här handlar om

Index a-ö

Artiklar

varsomhelst om de förekommer för ofta i en tidning utanför det egna språkområdet.

Därav att även undertecknad saknar byline - med ett par undantag i myrstil.

Möjligen för att dölja hur mycket som skrevs av danska medarbetare, vilket kunde påverka försäljningen av icke-danska upplagor. På samma sätt som svenska, norska, engelska etc namn kan ge liknande effekter