Klicka för att läsa nyheten

PC Hemma
har en nyhetssida öppen för externa insatser, vilket naturligtvis ökar tidningens värde. Flera par ögon ser mer än ett, vilket självklart även gäller öron mot trottoaren och vad som har äkta användarkänsla.
Nyheterna nedan kom i nr 9-2004, på diskarna 2004-09-14.

Klicka för att läsa nyheten
PC Hemma Nr 9-2004