^top

Sköna Hem
Nr 8-2005 (augusti)
- Sony lämnar den rundade P-modellen för en kantigare T-modell i sin design av digitalkameror.