^top

Sköna Hem
Nr 9-2005 (10 augusti)
- Sara Engbergs design förgyller Motorolas mobiltelefon Pebl till något mer än bara teknik.