Sköna Hem
Nr 4-2006 (17 mars)
- En klockradio som tillåts hämta morgonmelodin från ett medföljande usb-minne är inte enbart fräckt utan även humant.