Sköna Hem
Nr 5-2006 (18 april)
- Våren kommer tidigt i Barcelona. Redan i slutet av februari är templet Sagrada Familia extrapråligt mot skyn. Arbetet med att färdigställa Gaudis verk går intressant framåt, om än sakta...