Sköna Hem
Nr 3-2007 (15 februari)
- LGs framtidsbok är en konceptdator och ett synbart
löfte om ett snyggare sällskap vid läsning av nattlektyren..
..