Sköna Hem
Nr 10-2007 (30 augusti)
- En produktionssatt konceptdator i lobbies på hotell etc....