Sköna Hem
Nr 3-2008 (19 februari)
- Trenden med pianosvart lack spiller över på mediedatorer i vardagsrummet