Sköna Hem
Nr5-2009 (14 april)
- Småskön design där teknik, funktion och form flyter ihop