Sköna Hem
Nr7-2009 (9 juni)
- Högdefinierad bild får till slutligen en apparatdesign som motsvarar bildkvaliteten