Sköna Hem
Nr13-2010 (28 oktober)
- Solvej Lee - Danmarkschef som överför nordisk själ tilli Samsungs teknikdesign