Sköna Hem
Nr14-2010 (23 november)
- Vita Lögner - bok och utställning om marmorns historiska förändring och omålade ideal