Sköna Hem
Nr4-2012 (14 mars)
- Påminnandets konst - ljud som det såg ut förr, men låter nu.