^top

Sköna Hem
Nr 11-2004 (oktober) - Pierre Cardins Palais Bubbles (Lundgren även foto)
Se även Starck resp. Pixma i samma nummer, klicka här