OPtion mar/apr 86 - Du når indexsidan med ett klick
OPtion maj/juni 86 - Du når indexsidan med ett klick
Klicka dej till artikeln med Penguin Cafe Orchestra
Klicka dej till artikeln med Jon Hassell
Klicka dej till artikeln med Penguin Cafe Orchestra
Klicka dej till artikeln med Jon Hassell
Klicka dej till artikeln med Jon Hassell

OPtion magazine

var en av de viktigaste brännpunkterna för alla som letade efter nya musikaliska yttringar under 1980-talet. Den amerikanska tidningen skapade snabbt vad som nu kallas en community och var en informationspunkt för artister och läsare världen över.

Magazinet kom med 6 nr/år, startade sommaren 1979 men fick regelbunden utgivning först 1982. Sista antydningarna om att redaktionen ännu var aktiv kom 1999, därefter är det tyst. OPtion byggde mycket på ideella insatser, och i längden blir det ohållbart att medarbetarna inte får betalt.

Många av de omskrivna artisterna hade jag redan kontakt med, men åtskilliga blev nya bekantskaper. Inte minst genom att tidningen satte ut min adress. Postboxen fylldes snabbt av överraskande mycket bra musik, och en hel del använde jag i radiosammanhang.

Klicka för förstoring

Chefredaktören Scott Becker insåg raskt att här fanns chansen att få en intervju med The Nomads. Jag hade dock en rad andra bokade artistintervjuer innan Nix och jag kom till skott. Och lite ironiskt nog så blev just den intervjun i maj -87 (som jag gjorde för P3 och även

Musik är gränslös

Musikjournalistik måste därför ibland uttryckas på annat språk än modersmålet. Här ett par av mina samarbeten med utländska publikationer...

Klicka dej till artikeln med Jah Wobble
Klicka dej till artikeln med Jah Wobble
UK:
OPtion jul/aug 86 - Du når indexsidan med ett klick

^top

OPtion jan/feb 87 - Du når indexsidan med ett klick
Klicka dej till artikeln med Bill Laswell
Klicka dej till artikeln med Bill Laswell
Klicka dej till artikeln med Bill Laswell
bearbetade till artiklar), lite av slutet för vårt samarbete. Artikeln jag gjorde till OPtion såg jag aldrig publicerad (kanske var Nomads inte så heta längre, vem vet?). Artikeln till engelska Underground dök dock i alla fall upp i tryck.Lite av OPtions lyskraft märktes när jag som hastigast mötte Brian Eno vid en evenemang Kulturhuset anordnade hösten -85. Omslaget på nov/dec-utgåvan av tidningen bar Enos porträtt, och jag tog med mej tidningen då vi sågs.


Han lyste upp intresserad, bläddrade en stund igenom den långa intervjun, slog sen ihop tidningen och hittade en tom yta ovanför vänster ögonbryn på omslaget där han kunde skriva ner kontaktuppgifter till sitt bolag så vi kunde bestämma intervjutid vid mitt nästa Londonbesök. För den tid jag ville ha fanns inte i Enos kalender just då, däremot gjorde jag en kortintervju med gitarristen Michael Brook som reste med Eno.


OPtion är än idag en källa för inspiration och nyfikenhet. Må samtliga inblandades minne hyllas för evigt. Vi alla behöver mer sådan initiativkraft. OPtion blev också logiskt nog en av inspirationerna till att jag startade Base One.
[english]
[Underground]
[OffBEAT]
UK:
US: