Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Uppdragsteman och information - broschyrer inom olika medicinska forskningsprojekt
091220 (publicerad)
Prod.period jan-nov 09
inledning [klicka]
Medicinsk
forskning
.
090401 (publicerad)
Prod.period 2007-09
innehåll [klicka]
innehåll [klicka]
090401 (publicerad)
Prod.period 2008-09
120924 (publicerad) bok 240 sidor
Prod.period jan-2010 - sep-2012
[klicka på omslaget för att nå webbsidan]