Karolinska Institutet - Center for Regenerative Medicine
1 april 2009
- projektet syftar till att dokumentera och ge en tidsaktuell bild av stamcellsforskning som bedrivs vid
flera kliniker inom Karolinska Universitetssjukhuset Campus Södertörn. Produktionstid 3 mån.
^top
[klicka till sid 8]
[klicka till sid 12]
sid 8
sid 12
sid 18
sid 10
[klicka till sid 18]
[klicka till sid 10]
[klicka till sid 16]
[klicka till sid 20]
sid 16
sid 20