Karolinska Institutet - Center för teknik i medicin och hälsa CTMH
20 december 2009
- projektet dokumenterar hur bilden används som forskningsverktyg inom CTMHs olika
verksamhetsområden vid Karolinska Universitetssjukhuset Campus Södertörn. Produktionstid januari-november.
^top
sid 4
sid 8
sid 16
sid 12
sid 20
sid 24
sid 28
sid 32
sid 36
sid 40
sid 48
sid 52
sid 56
sid 44
sid 64
sid 60
091220 (publicerad)
Prod.period jan-nov 2009