Karolinska Sjukhuset - Ortopediska kliniken Huddinge
1 april 2009
- projektet syftar till att dokumentera och ge en tidsaktuell bild av verksamheten vid den ortopediska kliniken
samt inte minst ge en vision om områdens forskning och framtida utveckling. Produktionstid 3 mån.
[klicka]
^top
[klicka]
[klicka]
[klicka]
Den vitaliserande rörligheten - sid 4
Muskelfunktion från sjuksängen till rymden - sid 6
Delaktigt sammanhang nyckel till framgång - sid 8
Blodprov kan avslöja risk för tidig osteoporos - sid 10
Där skelett och nervsystem möts - sid 12
Snabbare insats sparar lidande och pengar - sid 14
Att belasta sig frisk - sid 16
Att addera liv till åren - sid 18
[klicka]
[klicka]
[klicka]
[klicka]
[klicka]
[klicka]
Titthålskirurgin är mer än HD-ready - sid 20
Metallkuor avslöjar hemligheter - sid 22