^top

Ljud & Bild
2 maj 2008
- Celestrons lilla smutta GPS för stjärnhimlen heter SkyScout och kan
anslutas till internet för uppdateringar av kartor o de senaste astronomiska upptäckerna