Metro Teknik
25 september 2007
- Hos IBMs forskare i Zürichlabbet finner man nya vägar
att ge läkarna bättre koll på patientens hälsa och mer träffsäkra diagnoser