^top

PC-tidningen & KotiMikro
22 juli 2008
- HP storlanserar nya produkter under ett pressmöte i Berlin i juni.
Artikeln publiceras äveni finska systertidningen KotiMiro 14 augusti.