Rateko Dave Cole är säkerhetsexpert hos Symantec nr3-2008 (28 mars).