Rateko
Netflix driver SVOD till svenska hushåll på en marknad som blir alltmer sofistikerad att pricka användarnas beteendemönster. Integritet blir en lyx få har råd med - Reportage från Spelplanen 2015, nr1-2015 (17 feb)

top
top