^top

Rateko&Foto reportage från Pioneers förlansering av produkter till årets IFA i Berlin, nr 8/9-2005 (augusti).