^top

Rateko reportage från Nokias uppdatering av mobiler + gps (i maj), nr 8/9-2007 (augusti).