The Moodists var ett av de trevligaste och dessutom tyngsta banden i den våg av australiensiska artister som tog plats i rockmusiken under 1980-talet.

I den koloni av
Australienband
som vid den här
tiden etablerades
i London blev
Moodists en tidig
kontakt som också
varade flera år.

Deras historia känns
också typisk för många av indieartisterna som med ett personligt uttryck försökte
nå kommersiell framgång utan att ge avkall på sitt konstnärsskap.

Resultatet av en otillräckling finansiell marknadsföringsmuskel - mer än originalitet och massmarknadspotential - ledde till en tillvaro i fattigdom och "isflaksjumpande" mellan olika (men ständigt fattiga) oberoende skivbolag.

Känslan fanns dock där hela tiden, som ett slags mental näring som något stillade den näringsbrist gruppmedlemmarnas allt mer tunna kroppar tvingades utstå.

På följande sidor finns lite från våra möten och en del dokument från den här tiden. Ambitionen är inte att skapa en kronologisk berättelse, snarast har jag låtit mej styras av det ljuvliga kaos bandet gav uttryck för - en mix av brutalt ös och korrekt ordning. Och i pendlandet mellan dessa tillstånd fanns den härliga berusningen då förväntningen alltid övergick till en överraskning som tillförde en förnimbar ny del i en viktig helhet.

Oavsett vilken den (helheten) nu var så skapades den av kraft och skönhet - där Dave och Clare var motpoler lika mycket som partners... Read on!
[Besök Dave Graneys och Clares webbplats på adress thedavegraneyshow.com]
Dave & Clares nya album släppt juli -05

 

 

 

 

Moodists - special

moodists
start.

[english]
[radio]
[recensioner]
[artikel]
[personligt]
[bio+press]
[i Sverige]